Rohkeampia avauksia Klippulasta

Salon kaupunginvaltuusto päätti joulukuussa 2020 asettaa Klippulan myyntiin. Marraskuussa 2021 vasemmistoliitto teki valtuustoaloitteen Klippulan myyntipäätöksen perumisesta. Kaikkiaan 11 valtuutettua eri puolueista allekirjoitti aloitteen. Aloitetta käsiteltiin valtuuston tammikuun kokouksessa ja asia päätettiin palauttaa valmisteltavaksi.

Opetuslautakunta ja vapaa-ajanlautakunta ovat nyt todenneet, että niillä ei ole käyttöä Klippulalle. Päätösten perusteluita lukiessa tulee sellainen olo, että on menty helpoimman kautta. On varmasti totta, että sen kaltaiselle käytölle, mitä Klippulassa on joskus aikoinaan harjoitettu, ei ole tarvetta. Mutta nyt tarvittaisiinkin rohkeampia visioita, sitä ns. boksin ulkopuolelta ajattelua.

Venäjän Ukrainaan suorittaman hyökkäyksen jäljiltä Salossa on parhaillaan runsaasti toista sataa oppivelvollisuusikäistä ukrainalaista lasta ja nuorta. Voitaisiinko heille järjestää kesäleirejä ja muuta toimintaa Klippulassa? Salolaisten auttamishalu ukrainalaisia kohtaan on ollut hyvin korkealla. Olen varma, että idealle löytyisi vapaaehtoistaho toteuttajaksi yhteistoiminnassa kaupungin ja vastaanottokeskusten kanssa. Uskon, että ukrainalaisperheet arvostaisivat tällaista kädenojennusta.

Klippulassa on useita majoitusrakennuksia. Kuva: SSS/Tommi Loimovuori

Klippulan myyntiaikeita on perusteltu Klippulan vähäisellä käytöllä. Tähän olisi varmasti mahdollisuus vaikuttaa kunnollisella markkinoinnilla. Harva salolainen tietää, että Klippulaa on mahdollista vuokrata esim. syntymäpäivä- ym. juhliin tai perheelle kesäistä viikonloppua varten.

Yksi Klippulan aktiivisista käyttäjistä on ollut Salon Urheilukalastajat. Se on järjestänyt Klippulassa koulutusta ja kalastusleirejä sekä lapsille että aikuisille. Toimintaa on suunnitteilla tulevallekin kesälle.

Pidetään Klippula salolaisilla.

Julkaistu: Salon Seudun Sanomat 25.5.2022.

Klippula Nykyisille ja tuleville salolaisille

Klippulan myyntipäätöksen peruminen on saanut viime aikoina vahvaa kannatusta useiden puolueiden luottamushenkilöiden parissa. Lisäksi kuntalaismielipide tuntuu olevan vahvasti Klippulan säilyttämisen kannalla. Pekka Salomaa ilmaisi Tätä mieltä -palstalla (SSS 4.6.2022) huolensa siitä, että päätöksiä Klippulasta ”tehdään varttuneiden kaupunkilaisten nostalgisten lapsuusmuistojen pohjalta”.

Nyt kun Klippulasta on ollut paljon puhetta julkisuudessa, salolaiset ovat ymmärrettävästä innostuneet tuomaan esille mukavia lapsuusmuistojaan Klippulan kesäleireiltä. Näin on ollut etenkin sosiaalisessa mediassa. Olen samaa mieltä Salomaan kanssa siitä, että päätöksiä ei pidä tehdä menneitä kaihoten. Mutta pyrkimyksessä perua Klippulan myyntiaikeet ei ole kyse nostalgiasta vaan tämän ainutlaatuisen paikan säilyttämisestä nykyisille ja tuleville salolaisille.

Klippulan ylläpito ei nykyisellään juurikaan rasita Salon taloutta. Klippulan käyttökustannukset viime vuonna olivat 25 024 euroa. Suurin kustannuserä oli rakennusten ja huoneistojen vuokra: 12 794 euroa. Nämä vuokrat ovat kaupungin sisäistä rahansiirtelyä. Kun huomioidaan myös tulopuoli eli ulkopuolisten käyttäjien maksamat vuokrat, oikea vuosikustannus salolaisille veronmaksajille oli noin 9 000 euroa.

Jos päätös Klippulan myynnistä saadaan peruttua kaupunginvaltuuston kokouksessa 13. kesäkuuta, on luottamushenkilöillä, viranhaltijoilla, yhdistyksillä ja kuntalaisilla mahdollisuus ryhtyä pohtimaan, miten Klippulaa kehitettäisiin paremmin palvelemaan nykyisiä ja tulevia salolaisia. Lupaava alku on se, että nyt kun tieto tämän upean paikan vuokrausmahdollisuudesta on saatu julkisuuteen, kuluvan kesän viikonloput ovat jo täynnä yhdistysten ja yksityishenkilöiden varauksia.

Klippulalle on siis kysyntää.

Julkaistu: Salon Seudun Sanomat 7.6.2022.