Junataisto ei tosiaan ole ohi

Uuden Petteri Orpon (kok.) hallituksen hallitusohjelmaan sisältyy odotettu kirjaus ns. Turun tunnin juna -hankkeen edistämisestä. Odotettu siinä mielessä, että hanketta ovat koko ajan voimakkaimmin ajaneet juuri Turun kokoomusta lähellä olevat tahot, Petteri Orpo yhtenä näkyvimmistä.

Hankkeen kannattajat ovat tietysti lausuneet julki tyytyväisyytensä hallitusohjelman kirjauksesta, mutta mitään suuria riemunkiljahduksia ei ole kuultu. Reaktioiden vaisuus selittyy sillä, että hallitusohjelmaan on kirjattu vain Kupittaa−Salo- ja Espoo−Lohja-välien edistäminen, ei koko hankkeen. Lisäksi rahaa hallitusohjelma lupaa vain 460 miljoonaa euroa. Jo pelkästään Kupittaa−Salo-välin hinnaksi on Väylävirasto arvioinut 750 miljoonaa euroa.

Mainitusta hallitusohjelman kirjauksesta onkin vielä pitkä matka hankkeen toteutumiseen. Seuraava koetinkivi on rakentamispäätös. Edes hallituspuolueissa ei ole täyttä yksimielisyyttä tällaisen ”rautatiesiltarumpupolitiikan” järkevyydestä.

Suurin koetinkivi on tietysti raha. Hankkeen koko kustannusarvio on noin 4 miljardia euroa. Tässä kohtaa hankkeen kannattajat vetoavat yleensä EU-rahoitukseen. Valtioneuvoston Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021–2032 kertoo kuitenkin näin: ”Tukea voi komission työsuunnitelman mukaisesti hakea hankkeille, joiden toteuttamisesta on tehty kansallinen rahoituspäätös ja joiden hyöty-kustannussuhde on yli 1.” Helsinki–Turkua nopea junayhteys -hankkeen hyöty-kustannussuhteeksi Väylävirasto on hankearvioinnissaan (VÄYLÄ 50/2020) laskenut 0,44.

Jotakin kuitenkin EU:lta ehkä saataisiin. Valtiovarainministeriön sekä liikenne- ja viestintäministeriön tammikuussa julkaistussa raportissa arvioidaan, että EU:n tuki rakentamiseen olisi 250 miljoonaa eli vajaat 10 prosenttia kokonaiskustannuksista.

Yksityistä rahaa hankkeeseen on kyseisen raportin mukaan mahdollista saada vain, jos valtio takaa sijoittajille tietyn tuoton – eli veronmaksajat radan silloinkin maksaisivat ja vielä voittomarginaalilla korotettuna.

Salo on toistaiseksi päättänyt panostaa hankkeeseen 3,74 miljoonaa euroa suunnittelurahoja. Nyt hallitusohjelmassa kaivataan kuntia mukaan ratayhtiön omistajiksi eli osallistumaan rakennuskustannuksiin. Jos tähän lähdetään, siirrytään puhumaan aivan eri kokoluokan summista eli kymmenistä miljoonista euroista.

Valtaosa salolaisista suhtautuukin gallupien mukaan kielteisesti ratahankkeeseen. Esimerkiksi maaliskuussa 2023 Taloustutkimuksen kyselyssä vain 16 % vastanneista allekirjoitti väitteen ”Tunnin juna Turusta Helsinkiin pitää saada rakenteille valtiontalouden säästöpaineista huolimatta”.

Salon Seudun Sanomien pääkirjoitus 17.6.2023 esittää syyksi salolaisten nihkeyteen viestinnän epäonnistumisen: ”Tunnin juna toisi Salolle lukuisia hyötyjä, mutta niiden artikuloiminen äänestäjille on osoittautunut hyvin vaikeaksi.”

Olisiko kuitenkin niin, että syy ei ole lobbareiden osaamattomuudessa tai kuntalaisten ymmärtämättömyydessä, vaan siinä, että viesti on väärä? Väitetyt hyödyt ovat toiveita vailla tutkimusnäyttöä ja konkretiaa, mutta haitat olisivat täyttä totta. Tämän suurin osa salolaisista näkee ja ymmärtää.

Julkaistu: Salon Seudun Sanomat 22.6.2023.

Panostuksia raideliikenteeseen

Raideliikenne on parhaimmillaan tehokas ja ympäristöystävällinen joukkoliikennemuoto. Panostukset siihen on kuitenkin tehtävä järkiperustein.

Huomio on viime vuosina keskittynyt lähinnä suunnitteilla oleviin kolmeen suureen ratahankkeeseen. Samaan aikaan olemassa olevien ratojen korjausvelka on kasvanut jo yli miljardin euron. Sen umpeen kurominen olisi ensiarvoisen tärkeää. On myös kysyttävä, miten rahat riittäisivät uusien ratojen kunnossapitoon, kun ne eivät riitä nykytilanteessakaan.

Lähijunaliikenteeseen panostaminen olisi myös tärkeää. Varsinais-Suomessa sen kehittämistä on valitettavasti viime aikoina yritetty koplata yhteen ns. tunnin junan kanssa. Tunnin junan virallinen nimi, HelsinkiTurku nopea junayhteys, kertoo, mistä kyseisessä miljardihankkeessa on kyse. Lähijunaliikenteen kehittäminen on siitä riippumatonta, ja olisi täysin mahdollista nykyisellä radalla asema- ja ohituspaikkoja luomalla.

Toki Helsinki–Turku-yhteyskin kaipaa panostuksia. Väyläviraston hankearvioinnissa (VÄYLÄ 50/2020) Rantarataan perustuva hankevaihtoehto Ve R1 todettiin hyötykustannussuhteeltaan parhaaksi (H/K 0,70). Tässä vaihtoehdossa tehtäisiin pieniä oikaisuja ja nopeutuksia sekä kaksoisraide välille SaloHajala. Nämä toimet lisäisivät kaukojunien aikatauluvarmuutta ja lyhentäisivät matka-aikaa Helsingin ja Turun välillä 5–7 minuuttia. Kustannusarvio näille parannuksille oli vain 94 miljoonaa euroa. Melkoinen ero kokonaan uuden radan kustannusarvioon, joka tuolloin oli samalla Turku–Espoo-välillä 3, 334 miljardia euroa.

Myös moottoritietä myötäilevä oikoratavaihtoehto olisi tarkemman selvittämisen arvoinen. Se olisi toteutettavissa nyt valittua linjausta edullisemmin ja olisi lisäksi luontoystävällisempi. Nykyinen linjaushan edellyttäisi kymmenien kilometrien matkalla täysin uuden noin 80 metriä leveän maastokäytävän raivaamista, mikä olisi erittäin haitallista luonnon monimuotoisuudelle ja aiheuttaisi ison loven metsien hiilinieluun. Hankkeen rakentamisaikaiset ilmastopäästöthän on lisäksi arvioitu niin suuriksi, että niiden kompensoitumisaika olisi 140 vuotta. Ja tämä hetkellä, jolloin tavoittelemme hiilineutraaliutta.

Vielä lopuksi monen niin junassa työmatkaansa taittavan kuin muutoinkin matkustavan toive: junien nettiyhteydet olisi saatava kuntoon. Paremmin toimivat yhteydet mahdollistaisivat tehokkaamman junassa työskentelyn ja tietysti myös luotettavamman mobiililaitteiden viihdekäytön. Tähän VR:n ja operaattorien olisi yhteisesti ryhdyttävä panostamaan.

Julkaistu: Salon Seudun Sanomat 17.2.2023.

Haluatko maksaa?

Haluatko maksaa Turun tunnin junan? Haluat tai et, maksat, jos hanke toteutuu. Valtiovarainministeriön tiistaina 24. tammikuuta julkaiseman raportin mukaan kyseisen noin 4 miljardin euron hankkeen kustantaminen jäisi pääosin valtion ja kuntien, eli veronmaksajien, harteille. Yksityistä rahaa hankkeeseen olisi raportin mukaan mahdollista saada vain, jos valtio takaisi sijoittajille tietyn tuoton. Veronmaksajien pussista rahat siis silloinkin lopulta otettaisiin ja vielä voittomarginaalikorotuksella.

Paljon puhuttua EU-rahaa hankkeeseen saataisiin vain hitunen – jos sitäkään. Valtioneuvoston Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021–2032 kertoo EU-rahoituksesta näin: ”Enimmäistuki liikenneverkkojen rakentamiseen on 30 prosenttia (tietyissä tapauksissa 50 prosenttia) ja suunnitteluun 50 prosenttia. Tukea voi komission työsuunnitelman mukaisesti hakea hankkeille, joiden toteuttamisesta on tehty kansallinen rahoituspäätös ja joiden hyöty-kustannussuhde on yli 1.” (https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163389/VN_2021_75.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Helsinki–Turkua nopea junayhteys -hankkeen hyöty-kustannussuhteeksi Väylävirasto on hankearvioinnissaan (VÄYLÄ 50/2020) laskenut 0,44. Se jää kirkkaasti alle EU:n vaatiman lukeman.

Jotakin kuitenkin EU:lta ilmeisesti silti saataisiin. Valtiovarainministeriön tuoreessa raportissa on arvioitu, että EU:n tuki rakentamiseen olisi 250 miljoonaa euroa eli 7,4 prosenttia kokonaiskustannuksista (https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164565).

Nyt on viimeinkin vastuullisten päättäjien herättävä, ja pysäytettävä tämä hanke.

Julkaistu: Salon Seudun Sanomat 2.2.2023.

Tunnin juna pysäytettävä

Turun Tunnin juna oy julkaisi tiistaina 3. tammikuuta tiedotteen, jossa esiteltiin Helsinki─Turku-välille kaavaillun ratahankeen vaikutuksia matka-aikoihin. Tiedotteessa kerrottiin, että matka taittuisi nopeimmillaan Express-junilla 78 minuutissa. Välipysähdyksiä tekevillä IC-junilla matka-aika olisi 86 minuuttia. Heränneestä vilkkaasta keskustelusta päätellen monille tuli yllätyksenä, että matka-aika ei olisikaan Tunnin juna -brändin lupailema tunti, vaan lähempänä puoltatoista tuntia.

Hanketta on harhaanjohtavan nimen lisäksi pyritty edistämään muillakin kyseenalaisilla keinoilla. Hanketta lobbaamaan perustettu Tunnin juna -sivusto mm. väitti pitkään, että rata lyhentäisi matkaa Helsingin ja Turun välillä 40 kilometriä. Vasta useiden yhteydenottojen jälkeen sivusto suostui korjaamaan määräksi Väyläviraston ilmoittaman 26 kilometriä.

Myös kustannukset on alusta asti pyritty esittämään alakanttiin ja tämä jatkuu edelleen. Vaikka Helsinki─Turku-välin ratahanke koostuu neljästä osasta, kustannuksia esitellään mielellään vain pala kerrallaan. Kokonaisuutena hankkeen kustannusarvio on tällä hetkellä noin 4 miljardia euroa: Espoo─Salo-oikorata 2,875 miljardia, Salo─Turku kaksoisraide 750 miljoonaa, Espoon kaupunkirata 275 miljoonaa, Turun ratapihat ja Kupittaa─Turku-kaksoisraide 108 miljoonaa (Väylävirasto: Helsinki─Turku nopea junayhteys ─ Yhteysvälikortit 2/2021 ja 6/2022). Voimakkaan inflaation ja korkojen nousun takia voidaan olla varmoja, että toteutuessaan hanke nielisi veronmaksajien rahoja huomattavasti tuotakin enemmän. Lisäksi Väyläviraston esittämästä kustannusarviosta puuttuvat kokonaan mm. kaluston uusimisen kustannukset.

Tilanteessa, jossa meidän on varauduttava sosiaali- ja terveyspalvelujen lisärahoitukseen, puolustusvoimien tarpeisiin, huoltovarmuuden ylläpitämiseen, sähkötukiin jne., ainoa vastuullinen päätös olisi pysäyttää tämä ratahanke.

Julkaistu: Turun Sanomat 10.1.2023.