Tunnin juna pysäytettävä

Turun Tunnin juna oy julkaisi tiistaina 3. tammikuuta tiedotteen, jossa esiteltiin Helsinki─Turku-välille kaavaillun ratahankeen vaikutuksia matka-aikoihin. Tiedotteessa kerrottiin, että matka taittuisi nopeimmillaan Express-junilla 78 minuutissa. Välipysähdyksiä tekevillä IC-junilla matka-aika olisi 86 minuuttia. Heränneestä vilkkaasta keskustelusta päätellen monille tuli yllätyksenä, että matka-aika ei olisikaan Tunnin juna -brändin lupailema tunti, vaan lähempänä puoltatoista tuntia.

Hanketta on harhaanjohtavan nimen lisäksi pyritty edistämään muillakin kyseenalaisilla keinoilla. Hanketta lobbaamaan perustettu Tunnin juna -sivusto mm. väitti pitkään, että rata lyhentäisi matkaa Helsingin ja Turun välillä 40 kilometriä. Vasta useiden yhteydenottojen jälkeen sivusto suostui korjaamaan määräksi Väyläviraston ilmoittaman 26 kilometriä.

Myös kustannukset on alusta asti pyritty esittämään alakanttiin ja tämä jatkuu edelleen. Vaikka Helsinki─Turku-välin ratahanke koostuu neljästä osasta, kustannuksia esitellään mielellään vain pala kerrallaan. Kokonaisuutena hankkeen kustannusarvio on tällä hetkellä noin 4 miljardia euroa: Espoo─Salo-oikorata 2,875 miljardia, Salo─Turku kaksoisraide 750 miljoonaa, Espoon kaupunkirata 275 miljoonaa, Turun ratapihat ja Kupittaa─Turku-kaksoisraide 108 miljoonaa (Väylävirasto: Helsinki─Turku nopea junayhteys ─ Yhteysvälikortit 2/2021 ja 6/2022). Voimakkaan inflaation ja korkojen nousun takia voidaan olla varmoja, että toteutuessaan hanke nielisi veronmaksajien rahoja huomattavasti tuotakin enemmän. Lisäksi Väyläviraston esittämästä kustannusarviosta puuttuvat kokonaan mm. kaluston uusimisen kustannukset.

Tilanteessa, jossa meidän on varauduttava sosiaali- ja terveyspalvelujen lisärahoitukseen, puolustusvoimien tarpeisiin, huoltovarmuuden ylläpitämiseen, sähkötukiin jne., ainoa vastuullinen päätös olisi pysäyttää tämä ratahanke.

Julkaistu: Turun Sanomat 10.1.2023.